Microkredieten

Microkrediet is een onderdeel van het groter omvattende begrip microfinanciering.

Microkredieten zijn kleine leningen (tot maximaal enkele honderden euro’s) die voornamelijk worden toegekend aan kleine (vrouwelijke) ondernemers in ontwikkelingslanden die daar, door een gebrek aan onderpand, een vast maandinkomen en een gebrek aan kredietgeschiedenis niet kunnen lenen bij traditionele banken.

Een microkrediet verschaft deze ondernemers de mogelijkheid te investeren in bijvoorbeeld de aanschaf van een koe, naaimachine, of een winkel en daardoor in de toekomst hun financiële positie te verbeteren.

Het gaat hierbij om het helpen zichzelf te ontwikkelen (ontwikkelen van financiering) en niet alleen om het geven van geld (financiering van ontwikkeling).

Stichting ICMF is in het leven geroepen om microkrediten te verstrekken en doet dit sinds 2007.

oak