Stichting ICMF

Stichting ICMF verstrekt microkredieten

Team ICMF dankt de naam aan Stichting ICMF. Deze stichting is in 2007 opgericht om microkredieten te verstrekken aan ondernemers in ontwikkelingslanden. Zodra de lening volledig is terugbetaald, zoeken wij een nieuwe startende ondernemer uit, die we vervolgens ook een lening kunnen verstrekken van het terugbetaalde geld van de eerste ondernemer.

loan stats

map loans

In 2009 zijn we samen met 3 andere deze stichting gestart. Inmiddels zijn we een aantal jaar verder maar de stichting doet nog steeds waar deze voor is opgericht namelijk het verstrekken van microkredieten. De afkorting staat tegenwoordig voor International Charity Microfinance Fund. De Missie, Visie en Doelstellingen zijn echter niet veranderd.

loan count

Missie:

Het is onze missie om zo veel mogelijk startende ondernemers in ontwikkelingslanden te steunen door het verstrekken van microkredieten.

Visie:

Wij zijn ervan overtuigd dat het verstrekken van microkredieten de beste manier is om op een structurele wijze armoede te bestrijden. Wij omschrijven dit als volgt: “wij geven mensen geen vis om te eten, maar een hengel om te vissen”.

Doelstelling:

Wij hebben ons als doel gesteld om een cyclus in gang te zetten. Wij gaan als volgt te werk; Wij selecteren startende ondernemers die aangesloten zijn bij een Amerikaanse organisatie waarmee wij contact hebben. Via deze organisatie komt het geld bij de startende ondernemer terecht. Nadat wij een lening hebben verstrekt, houden wij de vinger aan de pols. De fieldpartners van de betreffende organisatie (partners in de landen waar de ondernemer gevestigd is, die de ondernemer het geld overhandigen en hem/haar steunen en begeleiden) bezorgen ons verslagen van de ondernemer over de stand van zaken. Hierin staat bijvoorbeeld informatie over waar de lening aan besteedt is en hoe het gaat met het bedrijf, de omzet en winst.

LEES MEER

 

oak

Kijk voor de activiteiten van Stichting ICMF tot nu toe op deze pagina.